Regulamin Hostelu Piaskowy          

§ 1

Definicje/Dane

 

§ 2

Rezerwacja

 

§ 3

Zasady przebywania w Hostelu

 

§ 4

Zasady ponoszenia odpowiedzialności

                                                                                             

§ 5

Ustalenia końcowe

 

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu.

 

Życzymy przyjemnego pobytu i zapraszamy do Hostelu Piaskowy.